PDA

View Full Version : Tìm hợp âm cho bài hát-Ðặt các hợp âm vào bản nhạcjanny_hanhpham
24-07-2011, 02:44 AM
Tìm hợp âm cho bài hát

Muốn đệm hát được, dù là tự hát hay đệm cho người khác hát thì bạn cũng phải biết các hợp âm của bài hát đó. Nếu có sẵn thì coi như bạn chỉ cần theo đúng nhịp điệu, cứ chiếu theo hợp âm có sẵn mà chuyển thôi. Nhưng nếu không có sẵn, mà cái này mới là chính vì bạn khó có thể nhớ hết hợp âm cho mọi bản nhạc.

Hơn nữa mỗi người lại có một giọng khác nhau, bạn không thể bắt người hát phải theo một giọng duy nhất. Nếu người hát biết và nói cho bạn biết giọng của họ thì như phần dưới sẽ bàn, bạn chỉ việc theo đúng giọng đó mà đệm thôi. Còn nếu nguời hát không biết giọng của họ là gì thì bạn một là dạo vài vòng những hợp âm quen thuộc và họ sẽ theo đó mà hát, hai là họ cứ thế mà hát, hát sai hát đúng gì cũng hát trước và bạn sẽ phải dò tìm giọng, tìm hợp âm để đệm. Nói nôm na là DÒ GAM. Một lần nữa xin nhắc lại là chúng ta cố gắng tiếp cận âm nhạc nói chung và Đệm hát Bằng Guitar một cách đơn giản và dễ hiểu.Gam tức là hợp âm, rõ hơn thì Gam là tập hợp của 7 nốt nhạc và chia ra thành trưởng và thứ. Khi đặt 3 nốt Đồ, Mi, Sol lại với nhau chẳng hạn, ta được một tổ hợp gam Đô trưởng, hoặc đặt 3 nốt Mi, La, Đô lại với nhau, ta được một gam La thứ. Như hình vẽ bên dưới. Tuy nhiên, bạn sẽ thắc mắc là tại sao trên hình vẽ thấy 6 nốt cho một hợp âm sao ở trên lại chỉ nói 3 nốt? Đó là hợp âm 3, ba nốt chính cần thiết cho một Gam mà bạn sẽ dùng để đệm hát. Thông thường bạn sẽ chơi như hình vẽ bên dưới.


Hợp âm Đô trưởng (C)

http://timnt.com/images/NewsData/04-2011/guitar/C.jpg

Hợp âm La thứ (Am)

http://timnt.com/images/NewsData/04-2011/guitar/Am.jpg

Trên cây đàn Guitar, muốn bấm được một tổ hợp gam mà ta cần, chỉ việc dò tìm các nốt thuộc gam đó và bấm cho đủ các nốt đó trên cần đàn.

Nhắc lại một chút về nhạc lý: Ta đã biết có 7 nốt nhạc cơ bản: Đồ Rê Mi Fa Sol La Si.. Viết theo ký hiệu là C, D, E, F, G, A, H. Nhưng thực ra để đầy đủ các nốt từ nốt Đồ - đến nốt Đố tức là một quãng 8 ta có đến 12 nốt:
C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - H.


Qui luật hoà âm 1-6-8: Để có 3 hợp âm chính cho một bản nhạc, chiếu theo thứ tự 12 nốt nhạc như quãng 8 trên, nếu Hợp âm chủ đạo là thứ nhất thì các hợp âm còn lại sẽ là thứ 6 và thứ 8. Và theo qui luật là 1 thứ - 6 thứ - 8 trưởng.Ví dụ ta lấy gam A làm gam chủ đạo, tiến lên 6 nốt ta có được D, tiến thêm đến nốt thứ 8 ta được E, vậy là với gam chủ Am, ta có tổ hợp Am - Dm - E. Cứ theo cách đấy, nếu lấy gam E (mi) làm chủ đạo, ta được Em - Am - H. Trong thời gian đầu, với những nhạc phẩm của Viẹt Nam, nắm vững qui luật này bạn đã có thể đệm hát được rất nhiều. Đương nhiên sẽ có thêm nhiều hợp âm phụ nữa, hơn nữa không phải mọi bản nhạc đều theo qui luật này. Ngoài ra còn có qui luật 1-4-5, sẽ bàn ở dưới, tuy vậy chúng tôi khuyên bạn dùng qui luật 1-6-8 trong thời gian đầu.


Tóm lại bạn cần tìm hợp âm chủ đạo, từ đó theo qui luật 1-6-8 để tìm các hợp âm còn lại, và cuối cùng là đặt các hợp âm đó vào bản nhạc.

Tìm chủ âm
Tìm các hợp âm
Đặt các hợp âm vào bài nhạc.
Đến đây sẽ nảy sinh ra mấy trường hợp:

Người hát biết chủ âm và nói cho bạn biết, ví dụ Am, khi đó nhiệm vụ của bạn là chơi đúng điệu và chuyển qua lại giữa Am-Dm-E
Theo bản nhạc có sẵn nhưng chưa có hợp âm mà chỉ có nốt nhạc. Nhiệm vụ của bạn là dựa vào bản nhạc, tìm ra chủ âm.
Không có bản nhạc, người hát cũng không biết chủ âm. Bạn phải dựa vào tai nghe, kinh nghiệm để tìm chủ âm.
Trường hợp thứ nhất:Việc tìm Chủ âm với trường hợp đầu coi như xong, tạm thời không bàn nữa.

Trường hợp thứ hai: Hãy nhìn vào bộ khóa ở đầu bài nhạc, ta sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra:

+Bộ khóa không có dấu thăng giảm : Chủ âm của bài có thể là Do trưởng (C) hay La thứ (Am)
+Bộ khóa có dấu thăng : Từ dấu thăng cuối cùng, cọng thêm nửa cung thì sẽ có tên chủ âm trưởng, rồi từ đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là chủ âm thứ.
+Bộ khóa có dấu giảm : Nếu có 1 dấu giảm (Bb) thì chủ âm của bài có thể là Fa trưởng (F) hay Re thứ (Dm) . Nếu có hơn 1 dấu giảm, thì dấu giảm ngay trước dấu giảm cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên của chủ âm ở cung thứ
Với bộ khoá có dấu thăng hay giảm, như trên ta sẽ xác định được hai chủ âm trưởng và thứ, nhưng chưa biết đích xác sẽ dùng cái nào. Muốn biết thì bạn phải coi nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc.

Ví dụ bản nhạc có hai dấu thăng là F# và C#. Theo trên bạn sẽ xác định được hai chủ âm là D và Bm. Nhìn vào nốt cuối nếu là nốt Si (B) thì bạn sẽ biết bài này có chủ âm là Bm

Trường hợp thứ ba:Chủ yếu là kinh nghiệm, chúng ta sẽ bàn tới ở phần sau.

Trước khi bàn tới qui luật hoà âm 1-4-5, mời bạn coi lại về quãng.

Qui luật hoà âm 1-4-5: Nhằm tìm ra 6 hợp âm dựa vào hai chủ âm như bàn ở trên (một trưởng, một thứ). Nói chung cũng tương tự như qui luật 1-6-8, để có 3 hợp âm chính cho một bản nhạc, chiếu theo thứ tự 12 nốt nhạc như quãng 8 trên, nếu Hợp âm chủ đạo là thứ nhất thì các hợp âm còn lại sẽ là thứ 4 và thứ 5, không tính tới những nốt thăng. Ví dụ như bài nhạc thuộc cung Sol trưởng (G) nghĩa là âm giai tương ứng là Mi thứ (Em). Dùng luật 1-4-5 theo nhánh G sẽ có 3 hợp âm G, C, D. Dùng luật 1-4-5 theo nhánh Em sẽ có Em, Am, B. Vậy 6 hợp âm này là G – C – D – Em –Am – B

Lý do chúng tôi muốn bạn coi lại về quãng chính là ở hợp âm B trong nhánh Em. Tại sao lại là B mà không phải là Bm?

Ví dụ trong âm giai Am thì các nốt là A-B-C-D-E-F-G#-A, nên hợp âm thứ hai là D (theo qui luật 1-4-5). Hợp âm D co 3 nốt chồng lên nhau là Re Fa La ( D F A) và nốt Fa không có dấu thăng . Quãng D-F là quãng 3 thứ , nên hợp âm thứ hai là Re thứ ( Dm ) . Trong khi đó tên của hợp âm thứ ba bắt đầu ở bậc 5. Chồng 3 nốt lên nhau ở Mi (E) sẽ có E – G# - B (để ý G# trong âm giai La thứ) và vì quãng E G# là quãng 3 trưởng, nên hợp âm thứ ba sẽ là Mi trưởng (E )

Sau khi giải quyết ba trường hợp trên, chúng ta đã biết các hợp âm trong một bản nhạc. Vấn đề tiếp theo là đặt các hợp âm đã tìm ra vào bản nhạc. Chúng ta sẽ xét trong phần sau.

http://timnt.com/images/NewsData/hopamqr8.jpg

Ðặt các hợp âm vào bản nhạc

Nếu nắm vững lý thuyết căn bản âm nhạc thì chỉ cần nhìn vào các nốt trong mỗi ô nhịp là cũng biết ngay ô nhịp ấy thuộc hợp âm gì? Với những bạn mới làm quen thì chỉ còn cách là phải tập như sau :

Sau khi đã tìm ra hợp âm chủ, các hợp âm khác, hay nói nôm na là dò xong Gam, việc tiếp theo của bạn là đặt các hợp âm vào bản nhạc tại chỗ thích hợp.

Có mấy luật căn bản sau đây :

Thông thường với các bài nhạc Việt Nam thì mỗi ô nhịp dùng một hợp âm. Đây là nói về thông thường, vậy thì cứ mỗi khi hết một ô nhịp là bạn phải nghĩ đến việc đổi hợp âm.
Bài nhạc bắt đầu bằng chủ âm và kết ở ô nhịp cuối bằng chủ âm
Tùy theo chủ âm nào ( trưởng hay thứ) mà những hợp âm của hợp âm chủ nhiều hơn. Một bài bắt đầu ở cung La thứ (Am) thì hầu như là Dm và E7 sẽ theo sau. Ba hợp âm này hát đã đời (Am-Dm-E7) sau đó thỉnh thoảng sẽ có C- F-G7. Tuy nhiên vì chủ âm là La thứ nên sau đó thì phải trở về cụm Am-Dm-E7 để chấm dứt ở Am
Để việc chuyển hợp âm này sang hợp âm khác nghe mượt mà thì giữa các hợp âm này phải có một nốt giống nhau .
Thí dụ: từ G chuyển về Dm: hợp âm G = GBD và hợp âm Dm = DFA
Nếu nắm vững lý thuyết căn bản âm nhạc thì chỉ cần nhìn vào các nốt trong mỗi ô nhịp là cũng biết ngay ô nhịp ấy thuộc hợp âm gì? Với những bạn mới làm quen thì chỉ còn cách là phải tập như sau :

1) Tìm một bản ghi các hợp âm căn bản cho guitar.
2) Dùng cây guitar đánh trải các tổ hợp hợp âm trên(3 hoặc 6) cho thật nhuyễn và quen tai
3) Bắt đầu với chủ âm ở ô nhịp đầu tiên, hát ô nhịp kế tiếp và so với 3 hoặc 6 hợp âm trên nghe xem hợp âm nào thuận tai nhất
4) Nên nhớ theo đúng 4 lời khuyên trên và tránh đừng chuyển đổi hợp âm lung tung.

Đây là nói về lý thuyết, khi bạn có sẵn một bản nhạc. Tuy nhiên trên thực tế không phải lúc nào bạn cũng có sẵn một bản nhạc với đầy đủ nốt nhạc. Khi đó chỉ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, chúng ta sẽ bàn sau.

Khi đã thuần thục về tìm hợp âm chủ, tìm các hợp âm liên quan, và chuyển qua lại giữa các hợp âm, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về các điệu trong đệm hát và các kiểu đệm hát thông dụng.

Tóm lại, khoan bàn tới vấn đề nhịp điệu như slow, boston hay rumba...Để đàn đúng hợp âm bạn cần:

-Tìm chủ âm bằng cách nghe người hát nói, phân tích từ bản nhạc, hay dựa vào tai nghe và kinh nghiệm.
-Từ chủ âm, dùng một trong hai qui luật 1-6-8 hay 1-4-5 đê tìm ra những hợp âm còn lại. Thêm một vài hợp âm 7 nếu có thể.
-Đặt chủ âm vào đầu bản nhạc. Mỗi ô nhịp thông thường là một hợp âm, luôn đổi hợp âm ở phách đầu tiên, nghĩa là nốt đầu tiên ngay sau vạch nhịp.

Chúc các bạn vui vẻ

Nguồn :http://www.vn4000.com/content/view/1187/96/

janny_hanhpham
24-07-2011, 02:50 AM
theo em biết thì như vậy,đa số bài nào cũng quất được :07:

ThanhCong
25-07-2011, 12:20 PM
Khi nào rảnh đọc thêm cài nì hay nè \:D/

ghita_solo
25-07-2011, 04:24 PM
Sao khó hiểu quá

Nicx9x
25-07-2011, 08:38 PM
hic.... sis ơi đọc xong tụt quần chạy lòng vòng lun á ... khó ghê hề :khi1752724:

janny_hanhpham
26-07-2011, 01:53 PM
hic.... sis ơi đọc xong tụt quần chạy lòng vòng lun á ... khó ghê hề :khi1752724:
cái gì chính đã gạch chân và viết to đậm rùi đó,có thấy gì khó hiểu đâu,hixx,chắc del bài nì lun quá :angry:

Guitar Gỗ
26-07-2011, 04:36 PM
Các cụ đọc ko thì sao mà hiểu dc chứ:zk2054:, đọc và nhìn vào đàn mới hiểu dc.:zk2038:..............

teodaihiep
02-08-2011, 07:41 PM
đúng đấy bài viết dễ hiểu mà,kiếm bài nào và cầm đàn lên sẽ dễ hiểu thôi

Apollo
02-08-2011, 07:45 PM
áp dụng vào bài "đập vỡ cây đàn" đi các bác...em dzọt hehehe

muasamac_nl
08-02-2012, 09:12 AM
Cái này bạn nào tìm hiểu phải biết về nhạc lý, nếu không thì đọc sẽ rất khó hiểu. :55_003:

iGuitar
08-02-2012, 03:19 PM
Nếu bạn nào thấy khó hiếu quá thì ta ... tra google hihi

Guitar Gỗ
08-02-2012, 04:13 PM
Nếu bạn nào thấy khó hiếu quá thì ta ... tra google hihi
Cái môn gì chứ môn Guitar thì thèng Google ko thể thay thế hoàn toàn thầy dc. :D :D

Heineken
08-02-2012, 06:31 PM
Cái môn gì chứ môn Guitar thì thèng Google ko thể thay thế hoàn toàn thầy dc. :D :D
Dzậy từ nay đừng kiu em tra google nữa hen:k3918379::k3918379:

Tombelaneige
09-06-2012, 11:57 PM
Thật ra để đệm hát mà ko cần sheet hoặc chord mà chỉ đánh theo tông thì ngoài lý thuyết như trên còn phải có khả năng cảm âm và kinh nghiệm đệm nhiều nữa. Nếu mới học mà đọc lý thuyết trên thì tẩu quả nhập ma thiệt.

Heineken
10-06-2012, 04:35 PM
Thật ra để đệm hát mà ko cần sheet hoặc chord mà chỉ đánh theo tông thì ngoài lý thuyết như trên còn phải có khả năng cảm âm và kinh nghiệm đệm nhiều nữa. Nếu mới học mà đọc lý thuyết trên thì tẩu quả nhập ma thiệt.
Lý thuyết ở trên rất đơn giản, chẳng có gì để gọi là "tẩu hỏa nhập ma" cả. Có người nào khùng mới đọc nó mà ko coi trên đàn, ghi ra giấy.haizzz:52_002::52_002:

Tombelaneige
10-06-2012, 11:43 PM
Lý thuyết ở trên rất đơn giản, chẳng có gì để gọi là "tẩu hỏa nhập ma" cả. Có người nào khùng mới đọc nó mà ko coi trên đàn, ghi ra giấy.haizzz:52_002::52_002:

Chắc trình của bác cao lắm nhỉ nên mới bảo mấy cái lý thuyết trên kia rất đơn giản!!! Mình đang bảo là đệm hát ngoài chuyện tìm chủ âm ( theo lý thuyết trên) còn phải đòi hỏi khả năng tai nghe của bạn ráp hợp âm chơi tất cả các bài mà không cần sheet or chord. Nếu bạn mới cầm vô cây guitar chưa được 6 tháng mà hiểu và áp dụng lý thuyêt trên để đệm hát một cách nhuần nhuyễn thì xin bái làm sư phụ.

Nên nhớ cái lý thuyết trên chỉ mới là tìm chủ âm cho bài hát. Tìm được chủ âm rồi còn phải ráp hợp âm vào >>> đây mới là cái khó của người mới học đàn.

Guitar Gỗ
11-06-2012, 08:43 AM
Chắc trình của bác cao lắm nhỉ nên mới bảo mấy cái lý thuyết trên kia rất đơn giản!!! Mình đang bảo là đệm hát ngoài chuyện tìm chủ âm ( theo lý thuyết trên) còn phải đòi hỏi khả năng tai nghe của bạn ráp hợp âm chơi tất cả các bài mà không cần sheet or chord. Nếu bạn mới cầm vô cây guitar chưa được 6 tháng mà hiểu và áp dụng lý thuyêt trên để đệm hát một cách nhuần nhuyễn thì xin bái làm sư phụ.

Nên nhớ cái lý thuyết trên chỉ mới là tìm chủ âm cho bài hát. Tìm được chủ âm rồi còn phải ráp hợp âm vào >>> đây mới là cái khó của người mới học đàn.
Ý bạn Ken nói là cái vấn đề lý thuyết kia thui, mình thấy cũng ko đến nỗi khó hiểu đâu. Còn vấn đề bạn nói thì đúng là khó thật, đúnglà cái này đòi hỏi kinh nghiệm nữa. Phần lý thuyết trên chỉ trình bày cách tìm chủ âm và những hợp âm trong chủ âm đó, ko bàn đến việc đặt nó vào bài hát như thế nào => cái khó đúng như bạn nói,nó nằm ở đây:hungry:

sunflower
11-06-2012, 09:19 AM
Cảm âm ... cảm âm ... cảm âm

Heineken
11-06-2012, 12:50 PM
Chắc trình của bác cao lắm nhỉ nên mới bảo mấy cái lý thuyết trên kia rất đơn giản!!! Mình đang bảo là đệm hát ngoài chuyện tìm chủ âm ( theo lý thuyết trên) còn phải đòi hỏi khả năng tai nghe của bạn ráp hợp âm chơi tất cả các bài mà không cần sheet or chord. Nếu bạn mới cầm vô cây guitar chưa được 6 tháng mà hiểu và áp dụng lý thuyêt trên để đệm hát một cách nhuần nhuyễn thì xin bái làm sư phụ.

Nên nhớ cái lý thuyết trên chỉ mới là tìm chủ âm cho bài hát. Tìm được chủ âm rồi còn phải ráp hợp âm vào >>> đây mới là cái khó của người mới học đàn.
Phần lý thuyết trên kia em nói là cơ bản dành cho những người mới học, cái đó cũng đâu có gì là khó khăn đâu,:01: em nói đơn giản là vấn đề đó chứ có nói đến vấn đề cảm âm, đặt hợp âm gì đâu. :k6431613::k6431613:
Còn như anh (chị) nói vấn đề cảm âm, đặt hợp âm không cần sheet thì nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác rùi, ko phải cứ nghe nhiều là cảm âm tốt mà là chơi nhiều. Một hợp âm mà mình chưa bao giờ chơi thì dù có nghe cả tháng củng ko ra dc hợp âm đó đâu:zk20145::zk20145:

Tombelaneige
11-06-2012, 08:16 PM
Potay với bạn, cái topic đề là "Tìm hợp âm cho bài hát và đặt hợp âm cho bài hát". Tìm chủ âm thì có thể nói không khó nhưng đặt hợp âm vào bài hát mới là cái khó và topic cần.

Như mình nói, nếu bạn mới học guitar chưa dc bao lâu (6 thang chẳng hạn) thì đọc vô cái lý thuyết trên không hề dễ trừ những bạn năng khiếu và giỏi. Còn đa phần se thấy khó và dể tẩu quả nhập ma.

Lý thuyết trên chủ yếu tìm chủ âm chứ chưa đủ để ráp hợp âm vào bài. chưa kể khi vác đàn đi gặp bài lạ, tông lạ, hát ngẫu hứng.. Thì toát mồ hôi chứ chẳng chơi. Ngoài việc biết chủ âm, bộ hợp âm của chủ âm còn phải biết về vòng hoà thanh, đệm theo tông, thêm thắt các hợp âm 7 sus 9 ...

Mà hỏi thiệt bạn heniken chơi guitar lâu chưa?

Heineken
12-06-2012, 07:49 AM
Potay với bạn, cái topic đề là "Tìm hợp âm cho bài hát và đặt hợp âm cho bài hát". Tìm chủ âm thì có thể nói không khó nhưng đặt hợp âm vào bài hát mới là cái khó và topic cần.

Như mình nói, nếu bạn mới học guitar chưa dc bao lâu (6 thang chẳng hạn) thì đọc vô cái lý thuyết trên không hề dễ trừ những bạn năng khiếu và giỏi. Còn đa phần se thấy khó và dể tẩu quả nhập ma.

Lý thuyết trên chủ yếu tìm chủ âm chứ chưa đủ để ráp hợp âm vào bài. chưa kể khi vác đàn đi gặp bài lạ, tông lạ, hát ngẫu hứng.. Thì toát mồ hôi chứ chẳng chơi. Ngoài việc biết chủ âm, bộ hợp âm của chủ âm còn phải biết về vòng hoà thanh, đệm theo tông, thêm thắt các hợp âm 7 sus 9 ...

Mà hỏi thiệt bạn heniken chơi guitar lâu chưa?
Nói ra anh đừng cười nhé, em không biết chơi guitar:81::81:

Tombelaneige
12-06-2012, 12:13 PM
Ôi trời, pé nói thiệt đấy ak? Ko biết chơi guitar mà sao lên comment ầm ầm thế kia?! Sao ko tập đi, guitar để thư giãn cũng thú vị đấy

Heineken
13-06-2012, 08:32 AM
Ôi trời, pé nói thiệt đấy ak? Ko biết chơi guitar mà sao lên comment ầm ầm thế kia?! Sao ko tập đi, guitar để thư giãn cũng thú vị đấy
Em nói thiệt mà anh, em không có biết chơi guitar, e bị dụ dỗ vào đây thui, em chơi món khác:10_002::10_002::10_002: Em chỉ dám conmment mục lý thuyết chứ những mục khác về guitar em đâu dám chen dzô.hì:39_002::39_002::39_002::39_002:

sunflower
13-06-2012, 11:32 AM
học guitar đơn giản thôi mà !@

Tombelaneige
13-06-2012, 11:35 AM
Em nói thiệt mà anh, em không có biết chơi guitar, e bị dụ dỗ vào đây thui, em chơi món khác:10_002::10_002::10_002: Em chỉ dám conmment mục lý thuyết chứ những mục khác về guitar em đâu dám chen dzô.hì:39_002::39_002::39_002::39_002:
Vậy e Ken chơi món gì? Có hay đi off ko

sunflower
13-06-2012, 08:55 PM
cảm âm,cảm âm và cảm âm

[D]ark[B]oy
14-06-2012, 02:52 AM
cảm âm,cảm âm và cảm âm
con lạy cha! cha mới cầm guitar dc 1 chút xíu! ngón thì thiết kế sai tum lum! ôn lại cái căn bản đi! ở đó mà spam

sunflower
14-06-2012, 08:02 AM
hê hê pùn pùn sapm ckơi í mờ
ark[B]oy;14092']con lạy cha! cha mới cầm guitar dc 1 chút xíu! ngón thì thiết kế sai tum lum! ôn lại cái căn bản đi! ở đó mà spam

Tombelaneige
14-06-2012, 12:36 PM
ark[B]oy;14092']con lạy cha! cha mới cầm guitar dc 1 chút xíu! ngón thì thiết kế sai tum lum! ôn lại cái căn bản đi! ở đó mà spam

Sao chơi mà nói quạch tẹc bạn mình ra thế... Mới cầm ghita cũng đc phát biểu chứ. Sai ngón đâu liên quan tới việc tìm hợp âm đâu nhỉ..!!!